Werktijdberekening van een Architectenopdracht

Projectnaam
Projecttype
Bij verbouwingen worden de oppervlakken waar verbouwd wordt en de eventuele uitbreidingen opgeteld.
De oppervlakken waar geen verbouwingen worden doorgevoerd worden niet meegerekend.
Bij omvangrijke uitbreidingen worden deze afzonderlijk gerekend als nieuwbouw, voor zover ze geen belangrijke ingrepen op de bestaande bebouwing inhouden.
Aantal m2 (125)
Bouwkost (netto zonder BTW en erelonen) (100.000)
Gemiddeld aantal uren in functie van de oppervlakte

Gemiddeld aantal uren in functie van de netto bouwkost

Totaal gemiddeld aantal uren van de opdracht

OPTIONEEL
Kostprijs €/uur (65)
Gemiddeld ereloon

De hier gehanteerde parameters zijn berekend op basis van een grootschalig onderzoek dat de workload van de architecten registreerde in diverse categorieën van opdrachten. Het gaat telkens om volledige opdrachten - van ontwerp tot en met oplevering.

De studie werd onafhankelijk uitgevoerd door de vakgroep Management van de Faculteit Architectuur KU-Leuven, en werd hierin financieel gesteund door de Vlaamse Raad der Orde van Architecten.